Oppdateringer

Om

 

Hei, hei, jeg heter Jonny Opstad og er født i 1971. 

 

Man har satt opp en sommersesongtjeneste med turguiding på kveldstid etter klokken 16.30 og i helger, hvor noen av mulighetene fra våren 2019 er turistguiding av tjenesteopplevelser knyttet til varierte deler av den lokale kulturen. Med det menes guidetjenester knyttet til:
- Historisk bergartskultur med tanke på blant annet skifer, talkbergart og metallutvinning i distriktet de siste århundrer. Gjerne kombinert med naturen som bakteppe for øvrig. Også gjerne kombinert med enkel servering ute i det fri.
- Nasjonalromantikkens fotefar og kunstneriske uttrykk fra Luster.
- Småturer, light-fjellturer og større fjellturer. Se nettsiden ved behov.

 

I tillegg driver man for øvrig med leting etter metallmineraler. Status på nettopp dette er pr. i dag blant annet forberedelser. Letingen i høyfjellet tiltar mot høsten når høyfjellssnøen er ved å forsvinne, og turistsommersesongen er på hell.

 

I tillegg jobber man med verdipapirer på dagtid i mindre skala.

Kilde.
Bildet ovenfor er sakset fra pexels.com.

 

Luster, Dalsdalen, 14. november 2018

Med hilsen

 

 

Jonny Opstad