Oppdateringer

9. september 2018

Kobber fra Dalsdalen

Her følger klikkbare bilder av vertsbergarter med grunnstoffet kobber. Disse to vertsbergartene er funnet i Dalsdalens løsmasser i de siste år.


 K
K

Jeg vil som personlig aktør betegne metallgrunnstofforekomsten ved Dalsdalen og Fivlenosifjellmassivet som svært særdeles interessant selv om jeg på det nåværende tidspunktet med nåværende kunnskap dessverre ikke vet om forekomsten også er økonomisk interessant.

Man utfordres av forekomsten blant annet fordi fastfjellinnblikkene ute i felt først krever fysisk kapasitet for å forflytte seg cirka 700 høydemeter opp i terrenget. Når det så gjelder leting lavere i terrenget, er det mange ukjente faktorer som også utfordrer.

Ingen kommentarer: