Kontaktinfo


Mailadresse:
jonnyops(at)gmail(dot)com

Telefon:
952 41 578

Adresse:
Jonny Opstads Analyser
Dalsdalen 171
6872 Luster

Vær trofast mot det beste i deg selv.
Sitatet ovenfor er fra Dagbladartikkelen,
Den usynlige, 26. januar 2010.

De to bildene like under viser Jonny Opstads Analyser på sommeren i Luster i 2017. Det neste er fra Luster i 2016, mens det siste bildet er fra Oslo i 2013. Ta gjerne kontakt dersom det er noe.
Ha en riktig fin dag, take care, hilsen Jonny Opstad
K
K
d
d
d
d

K
Unike besøk fra april 2009 til nå:

AmazingCounters.com