17. juli 2017

Mineral fra skredmassene i Soleibotn

En stor klyse med tyngre mineraler som glinser i bruddflaten ses plutselig i en feltundersøkelse. Mineralet på bildet nedenfor tas ut av klysene. Dette mineralet på bildet ble funnet blant andre i skredmassene i Soleibotn i 2016.
 P
P
 P
P

Mineralet på bildet er en pyritt, også kjent som svovelkis. Den består av bindinger mellom grunnstoffene jern og svovel og har den kjemiske formelen, FeS2.

Svovelkisen ble funnet i vertsbergarter hvor man så tydelige spor etter tidligere varme. Nært ved siden av svovelkisklysene i vertsbergartene ble også tydelig merkbare mengder med grunnstoffet kobber funnet.

Undersøkelsene fortsetter og gir stadig nye opplysninger selv om de endelige undersøkelsesresultatene pr. dags dato ikke ennå er kjent. Eventuelle og nye funn vil bli oppdatert her på nettsiden.

Kilder.
Opstad, J. (2017). Foto, Jonny Opstad: Mineral fra skredmassene i Soleibotn, funnet i 2016, bildet er tatt i 2017.

Ingen kommentarer:

Unike besøk fra april 2009 til nå:

AmazingCounters.com