7. august 2017

Oppdatering

I de to bildene nedenfor ses Dalsdalen fra to forskjellige vinkler. Deretter ses deler av Soleibotn i Dalsdalen i sirkelen. Alle de tre er tatt på sommeren i 2017.

d


d

d
K.
Noe av årsaken til utfordringene vedrørende å finne eventuelle årer med metall i selve fastfjellet, er særlig knyttet til bratthet og vanskelig tilgjengelighet på grunn av blant annet vegetasjon ovenfor sirkelen.
K.

De neste bildene viser hovedsaklig bergarter og mineral fra Dalsdalens løsmasser ved Soleibotn i 2016, mens det siste bergartbildet er fra Kilen-siden av dalen. I det aller siste bildet ses Kilen i Dalsdalen i 2016, sett fra Soleibotn.

 D
3

4
 D
3


 D
3


 D
e


 D
4


 D
e
 D
e
D
d

dd
d

K
K

Ingen kommentarer:

Unike besøk fra april 2009 til nå:

AmazingCounters.com