10. januar 2017

Fant spor etter eldre hydrotermal aktivitet

Undertegnede fant i 2016 spor etter eldre hydrotermal aktivitet med kobber, i det som i dag er løsmasser i Dalsdalen.

Men hvordan ser andre hydrotermale aktiviteter ut i nyere tid på andre plasser? Svar: Filmen nedenfor viser noen slike eksempler.

Ingen kommentarer:

Unike besøk fra april 2009 til nå:

AmazingCounters.com