13. mai 2016

Petrografiske undersøkelser

Gjennom petrografiske undersøkelser er det innledende målet å teste mineralklassifikasjonshypoteser via forskjellige teknikker. Hypoteser vil sådan bli testet på grunnlag av blant annet mineralenes/metallenes karakteristika gjennom studier av:
 • bruddtilbøyeligheter
 • grad av magnetisme
 • strekfarge på hvit porselen
 • egenvekt
 • visuell farge og form
 • lysrefleksjon
 • kjemiske reaksjoner
Eventuelt vil bergartene også undersøkes via flere sannsynlighetsstyrkende mineral/metallklassifikasjonsmetoder, som for eksempel røntgenanalyse.

  Ingen kommentarer:

  Unike besøk fra april 2009 til nå:

  AmazingCounters.com