19. september 2016

Oppdatering

I juni i 2016 fant undertegnede kobberforekomst i Soleibotens skredmasser i Dalsdalen i Luster. Årsaken til påvisningen av funnet, er fargen på metallet/mineralet i sirkelen i bildet og reaksjonen fra metallet på møte med fuktig luft. Når kobber møter fuktig luft, vil kobberet med tiden ofte oksidere. Sistnevnte er første del av en kjemisk reaksjon som betyr at kobbersalter dannes når kobberet reagerer i møte med fuktig luft. Med tiden gir dette grønt irr. Den spesielle lysegrønne fargen ved metallet i sirkelen i bildet gjør dermed at kobberet gjenkjennes som ett av bergartgrunnstoffene.
 f

Bildet viser bergart fra Dalsdalen hvor kobber er ett av grunnstoffene.

Foto, Jonny Opstad, 19.09.2016.
d
Det vil ta tid å eventuelt påvise andre metaller og mineraler i Dalsdalen, og man vet ennå ikke hvilke metaller og mineraler som vil bli påvist og heller ikke i hvilket omfang.

By the way, Frihetsgudinnens utside i New York består av kobber. Årsaken til at den har blitt grønnlig, er det gjenkjennelige aldringstegnet til kobber, herunder en grønnlig ytterdel, kalles gjerne patina eller irr. Fra rundt 1900 til i dag ser vi at den ytre kobberfargen har forandret seg:


 P
P
 P

p


Kilder.
Opstad, J. (2016). Bergart fra Dalsdalen, tatt 19.09.2016.
Wikipedia. (2016). To Frihetsgudinnebilder fra Wikipedia, kopiert i 2016. Her er bildebeskrivelsen fra oven og ned: Fotografen til det første bildet er ukjent, bildet er fra cirka år 1900. Det andre bildet er fra 11. september 2001, tatt av National Park Service-ansatt.
Lagmandokk Solheim, C. (2012). Det tredje og siste bildet er tatt av Cathrine Lagmandokk Solheim i 2012.

Ingen kommentarer:

Unike besøk fra april 2009 til nå:

AmazingCounters.com