13. mai 2016

Om undersøkelsene

De forestående undersøkelsene vil om mulig besvare:
1) Finnes det et økonomisk interessant malmutvinningsgrunnlag med hensyn til en tradisjonell utvinning?
2) Alternativt, er innovasjon mulig i form av å appellere til metallinteressen gjennom naturomvisning for turister og lokalbefolkning?

Undertegnede er selvstendig og ansvarlig med hensyn til blant annet følgende:
- Samarbeid med relevante aktører.
- Geologiske skrivebord- og feltundersøkelser.
- Petrografiske undersøkelser.

Oppdateringer kan ses her.

Ingen kommentarer:

Unike besøk fra april 2009 til nå:

AmazingCounters.com