13. mai 2016

Om leting

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte undertegnede undersøkelsesrett i Dalsdalen i Luster vedrørende følgende mineral, metall og edelmetall: Cu, Py, Au og Ag, også kjent som kobber, pyritt (svovelkis), gull og sølv. Hva disse undersøkelsene vil bære fram av funn eller ikke-funn, er pr. dags dato ukjent.

Undertegnede iverksatte innledende undersøkelser den 12. mai 2016.

Bildet viser én av vertsbergartene, kvarts, fra Dalsdalen, inklusiv potensielt interessante mineraler. Det presiseres at bergartenes bestanddeler pr. dags dato er ukjent. Bildet er tatt av undertegnede den 13.05.2016.

Dersom du er interessert i flere detaljer om undersøkelsene, kan du lese mer her.

Ingen kommentarer:

Unike besøk fra april 2009 til nå:

AmazingCounters.com