Stilling ledig

5. januar 2018

Om foretaket

Jonny Opstads Analyser fokuserer på følgende to konsepter.

Et av satsingsfeltene er selvstendig økonomisk analyse. Ideen her er selvstendige modeller som analyseres. Analysen går både på historisk, økonomisk «atferd», men også framtidsrettede modeller analyseres. Periodevis times modellene strategisk med mål om resultatorienterte aksje- og derivathandler ved Oslo Børs.

Parallelt med handelsvirksomheten som er nevnt ovenfor, driver undertegnede for øvrig med leting etter mineraler med metallgrunnstoff. Dersom tilstrekkelig interessante funn finner sted, vil man lage en publiseringslink her.

Dagens foretaksidéer er i en etableringsfase. Nåværende driftsmodell går inn i sitt fjerde driftsår i 2019. Foretaket er av liten størrelse. På lengre sikt er målet å vokse.

Send gjerne mail, ring eller kom innom dersom det er noe.

Luster, 05.01.2018

Med hilsen


Jonny Opstad
innehaver, Jonny Opstads Analyser
jonnyops(at)gmail(dot)com
Tlf., 952 41 578

Unike besøk fra april 2009 til nå:

AmazingCounters.com